DagjeGPS.nl

DagjeGPS.nl, of ook wel RecreatieTeam Vlagheide, is een handelsnaam van Co-Media Management.

Let op! DagjeGPS.nl is gestopt! U KUNT NIET MEER RESERVEREN!

De activiteiten van DagjeGPS.nl en RecreatieTeam Vlagheide zijn per 1 december 2018 gestopt in verband met positieve veranderingen in de loopbaan van ondergetekende en eigenaar Patrick van der Heijden. Mijn teamleden en ik bedanken iedereen voor hun interesse in en/of deelname aan onze gps-activiteiten vanaf juli 2010 t/m november 2018. De stagiairs die ik tussentijds mocht begeleiden wil ik hierbij bedanken voor hun kennis, inzet en perspectieven.

Ook alle ‘partners in business’ bedank ik hartelijk voor onze fijne samenwerking en gastvrijheid!

Voor zover ik kan achterhalen had DagjeGPS.nl en RecreatieTeam Vlagheide in alle bescheidenheid de beste gps-activiteiten van onze regio.

DagjeGPS.nl was daarom de ‘No. 1’ van onze regio!

Samen met onze partners hebben wij Vlagheide, Aa-land, Het Groene Woud, Schijndel, Meierijstad en omgeving op de recreatieve kaart gezet!

Bedankt en tot ziens!

Patrick van der Heijden